+ 48 61 815 20 17 tprofile@tprofile.pl

Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI
Tprofile
ul. Witosa 14A
62-007, Biskupice
obowiązuje od 25.05.2018 r.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO” informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu www.tprofile.pl jest Tprofile, Dane kontaktowe: ul. Witosa 14A, 62-007, Biskupice, NIP: 781-164-76-96 , tel. + 48 61 815 20 17, adres e-mail: tprofile@tprofile.pl.
W Tprofile powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się skontaktować pod adresem tprofile@tprofile.pl

Tprofile przetwarza dane osobowe w celach:

świadczenia usługi, prowadzenia konta Użytkownika w Portalu www.tprofile.pl Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
świadczenia usług niewymagających założenia konta takich jak: np. skontaktowanie się w celu zapytania o Towarach, świadczonych usługach etc.
sprzedaży produktów oferowanych przez Tprofile – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Tprofile– marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Tprofile (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizowania umowy o świadczenie usług, w przypadku niepotwierdzenia danych niemożliwe jest kontynuowanie umowy.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania usługi prowadzenia konta Użytkownika w Portalu, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
Odbiorcami danych osobowych będą:
podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Tprofile na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO,
uprawnione organy państwowe na podstawie pisemnego wniosku.
Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Tprofile z prośbą o udzielenie informacji.
Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, informujemy, że:

Usługodawca rejestruje adresy IP Usługobiorców, jak również informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usług, które to informacje zapisywane są w logach systemowych.
Serwis/Portal Tprofile.pl używa “cookies” w celu personalizacji Usług i treści Portalu.

ZAŁĄCZNIK
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ORAZ ŚRODKI TECHNICZNE DOSTĘPNE USŁUGOBIORCOM W CELU ICH ZMINIMALIZOWANIA
Wirus komputerowy – program komputerowy, który w sposób celowy powiela się bez zgody użytkownika. Wirus komputerowy do swojej działalności wymaga nosiciela w postaci programu komputerowego, poczty elektronicznej itp. Wirusy wykorzystują słabość zabezpieczeń systemów komputerowych lub właściwości systemów oraz niedoświadczenie i beztroskę użytkowników.
Złośliwe oprogramowanie, malware (z ang. malicious software) – aplikacje, skrypty i ingerencje mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do użytkownika komputera.
Robaki – wirusy rozmnażające się tylko przez sieć. Nie potrzebują programu “żywiciela” tak jak typowe wirusy. Często powielają się pocztą elektroniczną.
Trojan – Ukrywa się pod nazwą lub w części pliku, który użytkownikowi wydaje się pomocny. Oprócz właściwego działania pliku zgodnego z jego nazwą, trojan wykonuje operacje w tle szkodliwe dla użytkownika np. otwiera port komputera, przez który może być dokonany atak hakera.
Backdoor – przejmuje kontrolę nad zainfekowanym komputerem umożliwiając wykonanie na nim czynności administracyjnych łącznie z usuwaniem i zapisem danych. Podszywa się pod pliki i programy, z których często korzysta użytkownik. Umożliwia intruzom administrowanie systemem operacyjnym poprzez Internet. Wykonuje zadania wbrew wiedzy i woli ofiary.
Spyware – oprogramowanie zbierające informacje o osobie fizycznej lub prawnej bez jej zgody. Występuje często jako dodatkowe i ukryte komponenty większego programu, odporne na usuwanie i ingerencję użytkownika. Spyware zmienia wpisy do rejestru systemu operacyjnego i ustawienia użytkownika. Potrafi pobierać i uruchamiać pliki pobrane z sieci.
Exploit – kod umożliwiający zdalne przejęcie kontroli nad komputerem poprzez sieć, wykorzystując do tego celu dziury w programach i systemach operacyjnych.
Root kit – jedno z najniebezpieczniejszych narzędzi hakerskich. Podstawowym zadaniem rootkita jest ukrywanie procesów określonych przez hakera, a zmierzających do przejęcia kontroli nad komputerem użytkownika.
Keylogger – Odczytuje i zapisuje wszystkie naciśnięcia klawiszy użytkownika. Dzięki temu adresy, kody, cenne informacje mogą dostać się w niepowołane ręce.
Dialery – programy łączące się z siecią przez inny numer dostępowy niż wybrany przez użytkownika. Dialery szkodzą tylko posiadaczom modemów telefonicznych analogowych i cyfrowych ISDN.
SQL/URL injection – forma ataku na bazę danych poprzez stronę WWW i komendy języka SQL. Służy wyciąganiu informacji z bazy danych niedostępnych dla zwykłego użytkownika. Atakujący może zmodyfikować zapytanie kierowane do bazy danych poprzez modyfikację adresu URL o nieautoryzowane polecenia języka SQL.
Obrona przed szkodliwym oprogramowaniem:

instalacja oprogramowania antywirusowego, włączona zapora sieciowa (firewall) aktualizacja oprogramowania nie otwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia czytanie okien instalacyjnych aplikacji wyłączenie makr w MS Excel i Word regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym przy płatnościach drogą elektroniczną upewnienie się że transmisja danych będzie szyfrowana.

Tprofile Marcin Kościelak

ul. Krótka 13,

62-007 Biskupice

tel: + 48 61 815 20 17

e-mail: tprofile@tprofile.pl

Partnerzy

   

Jak możemy pomóc?

© 2020 tprofile

Serwis wykorzystuje pliki cookies - tzw. “ciasteczka”. Jeśli nie zgadzasz się na ich wykorzystanie - nie korzystaj z serwisu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności. Wypełniając formularze zawierające Twoje dane osobowe - wyrażasz zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora. Masz prawo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane mogą być wykorzystywane do świadczenia usług oraz do kontaktu handlowego, więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

branding & webdesign by dpistudio.pl