Systemy wibracyjne małych mocy

MAŁE SYSTEMY WIBRACYJNE
(siła dla drgań sinus 9-2700 N)
Małe systemy wibracyjne Tira służą do wykonywania testów elementów o niewielkiej masie. W większości małych systemów wibracyjnych pole magnetyczne pochodzi od magnesu stałego. Dzięki temu doskonale nadają się jako wzbudniki stołowe nie wymagające zbyt dużej przestrzeni instalacyjnej. Systemy te charakteryzują się wysoką sztywnością poprzeczną i szerokim spektrum częstotliwości od DC do 25 kHz. Przy zastosowaniu ultra lekkich (zredukowane masy) elementów ruchomych doskonale nadają się do analizy modalnej. A dzięki bardzo szerokiemu zakresowi częstotliwości małe systemy wibracyjne znalazły zastosowanie do kalibracji czujników drgań.
Niewielkie rozmiary oraz parametry pracy spowodowały, iż wzbudniki tego typu znalazły wiele niestandardowych zastosowań w laboratorich naukowych.
W zależności od osiąganych parametrów siły małe systemy wibracyjne chłodzone są powietrzem lub nie wymagają zewnętrznego chłodzenia.

realizacje