Systemy wibracyjne chłodzone wodą

SYSTEMY WIBRACYJNE CHŁODZONE WODĄ
(siła dla drgań sinus 89 000 -250 0000 N)
Systemy wibracyjne o dużym zakresie siły od 89 kN do 250 kN chłodzone są wodą. Stół wibracyjny zawieszony jest za pomocą łożysk hydrostatycznych zapewniających doskonale osiowe prowadzenie cewki oraz bardzo dużą sztywność osiową, co pozwala na przeprowadzenie testów wibracyjnych z obciążeniem nawet 910 kg.
Systemy wibracyjne tej wielkości mogą pracować w zakresie cąstotliwości od DC do 3 kHz (w zależności od wielkości systemu wibracyjnego). Standardowe przemieszczenie elementu ruchomego wynosi 50.8 mm z możliwością powiększenia do 3”. W zależności od dolnej częstości rezonasowej sytemy wibracyjne zawieszone są na poduszkach pneumatycznych pozwalających na zainstalowanie systemu wibracyjnego na posadzkach przemysłowych. Dodatkowe systemy osiowego pneumatycznego zawieszenia pozwalają na pracę systemu w niskich częstotliwościach.
Duże systemy wibracyjne ze względu na osiąganą siłę i sztywność stosowane są najczęściej w przemyśle lotniczym, wojskowym i „kosmicznym”.

realizacje