Piece

 

Piece/suszarki laboratoryjne stanowią nieodłączne wyposażenie laboratorium testującego. Proponujemy Państwu dwa typy pieców laboratoryjnych z wymuszonym obiegiem i wysokotemperaturowe. Piece z wymuszonycm obiegiem powietrza wyposażone są w wentylator, który wymuszając przepływ powietrza, intensyfikuje efekt wymiany ciepła i suszenia próbki.
Operator ma możliwość ustawić wymianę zewnętrznego powietrza maksymalnie w stosunku 1/10. Istnieje możliwość dostawy pieca z regulo
waną prędkością obrotową wentylatora.
Dodatkowo dla wyższych zakresów temperatur do +350°C dysponujemy typoszeregiem pieców Ghibli występujących w objętościach od 58 do 300 l.

 

realizacje