Komory przechodnie modułowe

W celu zminimalizowania kosztów i czasu dostawy komór klimatycznych typu Walk-in, ACS zaproponowało swoim klientom rozwiązanie modułowe. W ofercie typoszeregu WAZZLE znalazły się komory o pojemności wewnętrznej 10m3, 16m3, 30m3, 40m3 .

Przez zastosowanie kilku rodzajów maszynowni, posiadających różne wydajności, osiągnieto szeroką gamę komór o zróżnicowanych parametrach i wielkościach, przy jednoczesnym zredukowaniu kosztów, czasu dostawy i instalacji. Okazało się to idealnym rozwiązaniem dla klientów, dla których zaproponowany kompromis pozwolił uniknąć kupowania komory przechodniej projektowanej i budowanej wyłacznie dla Ich aplikacji. Standardowy zakres temperatur pracy komór Wazzle mieści się w granicach od -70°C do +80°C, natomiast regulacja wilgotności odbywa się w zakresie 10%-98%. Zachęcamy do zapoznania się z broszurą Wazzle. System sterowania oparty jest na dotykowym panelu KeyKratos oraz na zewnętrznym oprogramowaniu komputerowym Winkratos (opcja) dedykowanym do sterowania komorami.

Dla tych z Państwa, dla których standardowe rozwiązania typoszeregu Wazzle nie są wystarczające, możemy zaproponować dowolną komorę typu Walk-in w wykonaniu specjalnym o parametrach dedykowanch dla danej aplikacji (link specjalne walk-in).

 

 

POBIERZ  BROSZURĘ  WAZZLE.pdf

realizacje