górnictwo

Przemysł górniczy jest niekiedy kluczowy, wręcz strategiczny dla gospodarki wielu krajów na świecie. Należy stale dbać o bezpieczeństwo i rozwój całej infrastruktury biorącej udział w wydobyciu węgla, rud miedzi, złota itp. Ludzie i maszyny w  miejscu pracy są narażeni na zmiany temperatur i wilgotności oraz oddziaływanie wielu czynników. Testy i badania środowiskowe to nieodzowna część tego działu rynku. Ścisła w współpraca z firmami oraz ośrodkami badawczymi z tego rejonu przemysłu owocowała powstaniem wielu projektów z zakresu:

– oddziaływań pyłów i zanieczyszczeń na maszyny wydobywcze

– badań właściwości wibracyjnych urządzeń

– odporności na środowiska silnie korozyjne (sól)

– odporności temperaturowej

– dualizmu właściwości termicznych i udarnościowych

Wiemy, iż jest to specyficzny dział gospodarki, wymagający dbałości o każdy szczegół mogący zaważyć niekiedy na zdrowiu i życiu pracowników. W związku z tym dostarczamy profesjonalne i kompletne rozwiązania, obejmujące urządzenia do badań klimatycznych oraz wibracyjnych, będące połączeniem naszego doświadczenia i niezawodności urządzeń przez nas dostarczanych.

realizacje